2009-10-1310501109047 CFU: 5 Acustica applicata
2009-10-051050111002193e CFU: 6 Advanced structural mechanics
2010-10-121150111002193e CFU: 6 Advanced structural mechanics
2011-10-101250111002193e CFU: 9 Advanced structural mechanics
2011-10-101350111002193e CFU: 9 Advanced structural mechanics
2010-07-201150111002219 CFU: 12 Analisi dinamica e progettazione sismica delle strutture
2011-10-101250111002219 CFU: 12 Analisi dinamica e progettazione sismica delle strutture
2011-10-101350111002219 CFU: 12 Analisi dinamica e progettazione sismica delle strutture
2010-07-201150111002221 CFU: 6 Analisi non lineare dei materiali e delle strutture
2011-10-101250111002221 CFU: 6 Analisi non lineare dei materiali e delle strutture
2009-10-051050111002193 CFU: 6 Analisi strutturale avanzata
2010-10-121150111002193 CFU: 6 Analisi strutturale avanzata
2011-10-101250111002193 CFU: 9 Analisi strutturale avanzata
2011-10-101350111002193 CFU: 9 Analisi strutturale avanzata
2006-02-081150111002195e CFU: 6 Applied physics 2
2011-10-101250111002195e CFU: 6 Applied physics 2
2011-10-101350111002195e CFU: 6 Applied physics 2
1250111004648 CFU: 9 Architettura tecnica 2
1250111004648e CFU: 9 Architettura tecnica 2
1350111004648 CFU: 9 Architettura tecnica 2
1350111004648e CFU: 9 Architettura tecnica 2
2007-06-1411501117249 CFU: 6 Cantieri e sicurezza
2011-10-1012501117249 CFU: 6 Cantieri e sicurezza
2011-10-1013501117249 CFU: 6 Cantieri e sicurezza
1250111004649e CFU: 9 Cemento armato
2011-10-191250111004649 CFU: 9 Cemento armato
1350111004649e CFU: 9 Cemento armato
2011-10-191350111004649 CFU: 9 Cemento armato
2009-10-051050111002203e CFU: 6 Chemistry 2
2009-10-051050111002203 CFU: 6 Chimica 2
2009-10-051050111002205 CFU: 9 Complementi di idraulica
2009-10-051050111002205e CFU: 9 Complementi di idraulica
11501105978e CFU: 9 Composizione architettonica
2010-07-2111501105978 CFU: 9 Composizione architettonica
12501105978e CFU: 9 Composizione architettonica
2011-10-1012501105978 CFU: 9 Composizione architettonica
2009-10-0511501105965e CFU: 12 Construction design
2011-10-1012501105965e CFU: 12 Construction design
2011-10-1013501105965e CFU: 12 Construction design
12501100360 CFU: 6 Costruzioni in acciaio
2007-06-1513501100360 CFU: 6 Costruzioni in acciaio
2013-05-281350111002215e CFU: 9 Design of airports and railways
1350111005240 CFU: 6 Dighe e traverse
1350111005240e CFU: 6 Dighe e traverse
2009-10-0511501105965 CFU: 12 Disegno edile
2011-10-1012501105965 CFU: 12 Disegno edile
2011-10-1013501105965 CFU: 12 Disegno edile
2011-10-101250111002219e CFU: 12 Dynamics and seismic design of structures
2011-10-101350111002219e CFU: 12 Dynamics and seismic design of structures
2010-07-201150111002219e CFU: 12 Dynamics and seismic design of structures
2006-02-0810501100504e CFU: 6 Electrical plant and equipment
2006-02-0811501100504e CFU: 6 Electrical plant and equipment
2011-10-1012501100504e CFU: 6 Electrical plant and equipment
2011-10-1013501100504e CFU: 6 Electrical plant and equipment
2006-02-081050111002195 CFU: 6 Fisica tecnica 2
2006-02-081050111002195e CFU: 6 Fisica tecnica 2
2006-02-081150111002195 CFU: 6 Fisica tecnica 2
2011-10-101250111002195 CFU: 6 Fisica tecnica 2
2011-10-101350111002195 CFU: 6 Fisica tecnica 2
2010-09-2711501107906 CFU: 6 Fondazioni
2011-10-1012501107906 CFU: 6 Fondazioni
2011-10-1013501107906 CFU: 6 Fondazioni
1050111002197 CFU: 6 Fondazioni e opere di sostegno
2010-09-2711501107906e CFU: 6 Foundation engineering
2011-10-1012501107906e CFU: 6 Foundation engineering
2011-10-1013501107906e CFU: 6 Foundation engineering
1050111002197e CFU: 6 Foundation Engineering and arth-retaining structures
1250111000089e CFU: 6 Gallerie
2011-10-101250111000089 CFU: 6 Gallerie
2006-12-1011501102087e CFU: 9 Groundwater hydrology
2011-10-1912501102087e CFU: 9 Groundwater hydrology
2011-10-1913501102087e CFU: 6 Groundwater hydrology
2011-03-0911501105605e CFU: 12 Hydraulic plant and equipment
2011-10-1012501105605e CFU: 12 Hydraulic plant and equipment
2011-10-1013501105605e CFU: 6 Hydraulic plant and equipment
2010-07-2110501123736e CFU: 9 Hydrology
2010-10-1411501123736e CFU: 9 Hydrology
2011-10-1012501100493e CFU: 9 Hydrology
2011-10-1013501100493e CFU: 9 Hydrology
2010-07-2110501123736 CFU: 9 Idrologia
2010-10-1411501123736 CFU: 9 Idrologia
2011-10-1012501100493 CFU: 9 Idrologia
2011-10-1013501100493 CFU: 9 Idrologia
2006-12-1011501102087 CFU: 9 Idrologia sotterranea
2011-10-1912501102087 CFU: 9 Idrologia sotterranea
2011-10-1913501102087 CFU: 6 Idrologia sotterranea
2006-02-0810501100504 CFU: 6 Impianti elettrici
2006-02-0811501100504 CFU: 6 Impianti elettrici
2011-10-1012501100504 CFU: 6 Impianti elettrici
2011-10-1013501100504 CFU: 6 Impianti elettrici
2011-03-0911501105605 CFU: 12 Impianti idraulici
2011-10-1012501105605 CFU: 12 Impianti idraulici
2011-10-1013501105605 CFU: 6 Impianti idraulici
11501100001e CFU: 9 Infrastrutture aeroportuali e ferroviarie
2010-10-1411501100001 CFU: 9 Infrastrutture aeroportuali e ferroviarie
1250111002215e CFU: 9 Infrastrutture aeroportuali e ferroviarie
2011-10-101250111002215 CFU: 9 Infrastrutture aeroportuali e ferroviarie
2013-05-281350111002215 CFU: 9 Infrastrutture aeroportuali e ferroviarie
1050111002199e CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
1150111002199e CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
2010-07-211050111002199 CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
2010-07-211150111002199 CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
1250111002199e CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
2011-10-101250111002199 CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
2013-05-281350111002199 CFU: 9 Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti
2010-07-2111501118268 CFU: 3 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2011-10-1012501118268 CFU: 3 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2013-02-051350111005241 CFU: 6 Laboratorio di ingegneria stradale
2010-10-1411501118129 CFU: 3 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2012-02-1412501118129 CFU: 3 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2012-02-1413501118129 CFU: 6 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2010-06-1411501118219 CFU: 3 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2011-10-1012501118219 CFU: 3 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2011-10-1013501118219 CFU: 6 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2010-10-1211501117361 CFU: 3 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2011-10-1012501117361 CFU: 3 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2011-10-1013501117361 CFU: 6 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2007-06-1411501118268e CFU: 3 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2011-10-1012501118268e CFU: 3 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2013-02-181350111005241e CFU: 6 Laboratory of Highway Engineering
2010-06-1411501118219e CFU: 3 Laboratory of measurements and controls on structures
2011-10-1012501118219e CFU: 3 Laboratory of measurements and controls on structures
2011-10-1013501118219e CFU: 6 Laboratory of measurements and controls on structures
2010-10-1411501118129e CFU: 3 Laboratory of measurements and hydraulic controls
2012-02-1412501118129e CFU: 3 Laboratory of measurements and hydraulic controls
2012-02-1413501118129e CFU: 6 Laboratory of measurements and hydraulic controls
1150111002217e CFU: 12 Meccanica delle rocce e gallerie
2010-10-061150111002217 CFU: 12 Meccanica delle rocce e gallerie
1250111002217 CFU: 6 Meccanica delle rocce e gallerie
1250111002217e CFU: 6 Meccanica delle rocce e gallerie
1350111002217e CFU: 6 Meccanica delle rocce e gallerie
2010-10-061350111002217 CFU: 6 Meccanica delle rocce e gallerie
2011-03-091150111002223 CFU: 9 Metodi numerici per l'analisi strutturale
2011-10-10125011002223 CFU: 6 Metodi numerici per l'analisi strutturale
2011-10-10135011002223 CFU: 6 Metodi numerici per l'analisi strutturale
2010-07-201150111002221e CFU: 6 Non-Linear analysis of materials and structures
2011-10-101250111002221e CFU: 6 Non-Linear analysis of materials and structures
2011-10-10125011002223e CFU: 6 Numerical Methods for Structural Analysis
2011-10-10135011002223e CFU: 6 Numerical Methods for Structural Analysis
2011-03-091150111002223e CFU: 9 Numerical Methods for Structural Analysis (Metodi Numerici per l’Analisi Strutturale)
11501117249e CFU: 6 Occupational safety
12501117249e CFU: 6 Occupational safety
13501117249e CFU: 6 Occupational safety
1150111002211e CFU: 12 Progettazione edilizia integrata
2010-11-091150111002211 CFU: 12 Progettazione edilizia integrata
1250111002211e CFU: 12 Progettazione edilizia integrata
2011-10-101250111002211 CFU: 12 Progettazione edilizia integrata
2012-03-271250111002225 CFU: 12 Progetto di strutture
2011-10-271150111002225 CFU: 12 Progetto di strutture
1150111002209 CFU: 6 Progetto di strutture in c.a.
1150111002209e CFU: 6 Progetto di strutture in c.a.
1250111002209 CFU: 6 Progetto di strutture in c.a.
1250111002209e CFU: 6 Progetto di strutture in c.a.
2011-03-081150111002213 CFU: 12 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-03-081150111002213e CFU: 12 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-10-101250111002213 CFU: 12 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-10-101250111002213e CFU: 12 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-10-101350111002213 CFU: 9 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-10-101350111002213e CFU: 9 Progetto e gestione delle sovrastrutture stradali
2011-10-1012501106037 CFU: 6 Protezione idraulica del territorio
12501100360e CFU: 6 Steel constructions
13501100360e CFU: 6 Steel constructions
2011-10-271150111002225e CFU: 12 Structure design
2012-03-271250111002225e CFU: 12 Structure design
2009-06-101050111002201 CFU: 6 Teoria e progetto delle strutture in c.a. e in c.a.p.
2009-06-101150111002201 CFU: 6 Teoria e progetto delle strutture in c.a. e in c.a.p.
2011-10-1012501106037e CFU: 6 Territorial hydraulic protection
2010-10-1211501117361e CFU: 3 Testing methods for structural materials
2011-10-1012501117361e CFU: 3 Testing methods for structural materials
2011-10-1013501117361e CFU: 6 Testing methods for structural materials
2007-09-191050111002201e CFU: 6 Theory and design of structures in r.c. and in p.r.c
2007-09-191150111002201e CFU: 6 Theory and design of structures in r.c. and in p.r.c
2013-05-281350111002199e CFU: 9 Transportation and infrastructures engineering