CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

2004-05-07241-008e CFU: 9 AB Physics
2005-07-130624113109e CFU: 9 AB Physics
2003-12-18241-040e CFU: 4 Actuators Mechanics
2005-07-130624118028e CFU: 4 Actuators Mechanics
2006-07-080724118028e CFU: 4 Actuators Mechanics
2006-07-080824118028e CFU: 4 Actuators Mechanics
2003-01-14241-009 CFU: 5 Analisi critica di prodotto
0624113915e CFU: 5 Analisi critica di prodotto
2005-07-130624113915 CFU: 5 Analisi critica di prodotto
0724113915e CFU: 5 Analisi critica di prodotto
2006-07-080724113915 CFU: 5 Analisi critica di prodotto
0824113915e CFU: 5 Analisi critica di prodotto
2006-07-080824113915 CFU: 5 Analisi critica di prodotto
0924113915e CFU: 5 Analisi critica di prodotto
2006-07-080924113915 CFU: 5 Analisi critica di prodotto
2003-07-30241-001 CFU: 9 Analisi matematica AB
2005-07-130624113100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2006-07-080724113100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2006-07-080824113100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2008-02-100924113100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2002-06-24241-005 CFU: 5 Analisi matematica C
2006-07-080724113108 CFU: 5 Analisi matematica C
2008-02-200824113108 CFU: 5 Analisi matematica C
2008-10-220924113108 CFU: 5 Analisi matematica C
2004-02-07241-034 CFU: 5 Analisi matematica D
2006-07-080724113124 CFU: 5 Analisi matematica D
2006-07-080824113124 CFU: 5 Analisi matematica D
2006-07-080924113124 CFU: 5 Analisi matematica D
2004-01-07241-056 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2005-09-140624118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2006-09-200724118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2006-09-200824118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2006-09-200924118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2006-09-201024118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2006-09-201124118230 CFU: 5 Applicazioni di trasmissione del calore
2005-07-200624114938 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica
2006-07-080724114938 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica
2008-02-260824114938 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica
2008-02-260924114938 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica
2011-11-081024114938 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica
2004-10-14241-016 CFU: 10 Applicazioni industriali elettriche + Elettronica,
2003-12-18241-014e CFU: 5 Applied Chemistry Technologies A
2005-07-130624113105e CFU: 5 Applied Chemistry Technologies A
2006-07-080724113105e CFU: 5 Applied Chemistry Technologies A
2007-09-180824113105e CFU: 5 Applied Chemistry Technologies A
2004-07-07241-048e CFU: 5 Applied Chemistry Technologies B
2003-12-18241-023e CFU: 9 Applied Mechanics
2005-07-130624100687e CFU: 9 Applied Mechanics
2006-07-080724100687e CFU: 9 Applied Mechanics
2006-07-080824100687e CFU: 9 Applied Mechanics
2004-01-07241-017e CFU: 9 Applied Physics
2005-07-130624114584e CFU: 9 Applied Physics
2006-07-080724114584e CFU: 9 Applied Physics
2006-07-080824114584e CFU: 9 Applied Physics
2007-05-140924116632e CFU: 5 Applied physics A
2007-05-140724116632e CFU: 5 Applied Physics A
2006-07-080924114584e CFU: 9 Applied physics AB
2006-07-081024114584e CFU: 9 Applied physics AB
2004-07-07241-007e CFU: 9 Business administration
2005-12-230624113133e CFU: 9 Business administration
2007-02-230724113133e CFU: 9 Business administration
2007-06-080824113133e CFU: 9 Business administration
2005-02-05241-006e CFU: 9 Chemistry
2005-07-130624113103e CFU: 9 Chemistry
2006-07-080724113103e CFU: 9 Chemistry
2007-09-190824113103e CFU: 9 Chemistry
2007-09-190924113103e CFU: 9 Chemistry
2005-02-05241-006 CFU: 9 Chimica
2005-07-140624113103 CFU: 9 Chimica
2007-05-230724113103 CFU: 9 Chimica
2007-09-190824113103 CFU: 9 Chimica
2007-09-190924113103 CFU: 9 Chimica
2003-02-10241-035 CFU: 6 Chimica organica
2005-07-130624100148 CFU: 5 Chimica organica
2006-07-080724100148 CFU: 6 Chimica organica
2006-07-080824100148 CFU: 6 Chimica organica
2006-07-080924100148 CFU: 6 Chimica organica
2009-10-051024100148 CFU: 6 Chimica organica
2009-10-051124100148 CFU: 6 Chimica organica
0924105911e CFU: 4 Computer assisted design
1024105911e CFU: 4 Computer assisted design
1124105911e CFU: 4 Computer assisted design
2003-12-18241-003e CFU: 5 Computer science foundations
2005-07-130624105904e CFU: 5 Computer science foundations
2006-07-080724105904e CFU: 5 Computer science foundations
2007-09-190824105904e CFU: 5 Computer science foundations
2003-02-10241-024 CFU: 9 Costruzione di macchine
2005-07-130624104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2006-07-080724104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2006-07-080824104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2006-07-080924104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2006-07-081024104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2006-07-081124104627 CFU: 9 Costruzione di macchine
2005-03-05241-011e CFU: 5 C Physics
2005-07-130624113113e CFU: 5 C Physics
2005-10-05241-002e CFU: 9 Design of mechanical devices
2005-07-140624103726e CFU: 9 Design of mechanical devices
2005-07-140824103726e CFU: 9 Design of mechanical devices
2005-07-140724103726e CFU: 9 Design of mechanical devices
2005-07-140924103726e CFU: 9 Design of mechanical devices
2002-06-24241-036 CFU: 4 Dinamica e controllo delle macchine
2003-02-10241-053 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
241-053e CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
0624105911e CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2005-07-130624105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
0724105911e CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2006-11-160724105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
0824105911e CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2006-11-160824105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2006-11-160924105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2006-11-161024105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2006-11-161124105911 CFU: 4 Disegno assistito dal calcolatore
2002-11-10241-002 CFU: 9 Disegno di macchine
2005-07-140624103726 CFU: 9 Disegno di macchine
2007-08-210724103726 CFU: 9 Disegno di macchine
2007-08-210824103726 CFU: 9 Disegno di macchine
2007-08-210924103726 CFU: 9 Disegno di macchine
2004-05-07241-037e CFU: 5 D Physics
2006-07-080924118028e CFU: 4 Drive mechanics
2006-07-081024118028e CFU: 4 Drive mechanics
2004-12-11241-007 CFU: 9 Economia ed organizzazione aziendale
2005-12-230624113133 CFU: 9 Economia ed organizzazione aziendale
2007-02-230724113133 CFU: 9 Economia ed organizzazione aziendale
2007-06-080824113133 CFU: 9 Economia ed organizzazione aziendale
2007-06-080924113133 CFU: 9 Economia ed organizzazione aziendale
2007-06-080924113133e CFU: 9 Economics and corporate organization
2004-05-07241-008 CFU: 9 Fisica generale AB
2005-07-130624113109 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-07-080724113109 CFU: 9 Fisica generale AB
2008-03-030824113109 CFU: 9 Fisica generale AB
2008-03-030924113109 CFU: 9 Fisica generale AB
2002-06-24241-011 CFU: 5 Fisica generale C
2005-07-130624113113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-080724113113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-080824113113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-080924113113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-081024113113 CFU: 5 Fisica generale C
2004-05-07241-037 CFU: 5 Fisica generale D
2006-07-080724118077 CFU: 5 Fisica generale D
2006-07-080824118077 CFU: 5 Fisica generale D
2006-07-080924118077 CFU: 5 Fisica generale D
2002-12-19241-020 CFU: 5 Fisica tecnica
2007-05-140724116632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2007-05-140924116632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2004-10-19241-017 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2005-07-130624114584 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2006-07-080724114584 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2006-07-080824114584 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2006-07-080924114584 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2006-07-081024114584 CFU: 9 Fisica tecnica AB
2005-04-19241-026e CFU: 5 Fluid Machinery and Power Systems (A)
2005-04-19241-022e CFU: 9 Fluid Machinery and Power Systems (AB)
2005-07-130624118075e CFU: 9 Fluid Machinery and Power Systems (AB)
2006-07-080724118075e CFU: 9 Fluid Machinery and Power Systems (AB)
2006-07-080824118075e CFU: 9 Fluid Machinery and Power Systems (AB)
2007-07-080924104294e CFU: 5 Fluid mechanics
2007-07-081024104294e CFU: 5 Fluid mechanics
2007-07-081124104294e CFU: 5 Fluid mechanics
2002-06-24241-003 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2005-07-130624105904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2006-07-080724105904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2007-09-190824105904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2007-09-190924105904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2007-09-191024105904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2004-01-07241-050 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
0624114585e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2005-07-130624114585 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2005-07-14241-050e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
0724114585e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2006-07-080724114585 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
0824114585e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2006-07-080824114585 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
0924114585e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2006-07-080924114585 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2006-07-081024114585 CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
1024114585e CFU: 9 Fondamenti di progettazione strutturale meccanica
2004-01-07241-033e CFU: 5 Food Technology
2007-09-190924105904e CFU: 5 Fundamentals of computer science
2007-09-191024105904e CFU: 5 Fundamentals of computer science
2006-07-080724113109e CFU: 9 General physics AB
2008-03-030824113109e CFU: 9 General physics AB
2006-07-080724113113e CFU: 5 General physics C
2006-07-080824113113e CFU: 5 General physics C
2006-07-080724118077e CFU: 5 General physics D
2006-07-080824118077e CFU: 5 General physics D
2003-09-30241-004 CFU: 5 Geometria A
2005-04-18241-004e CFU: 5 Geometria A
2005-07-130624113107 CFU: 5 Geometria A
2005-07-130624113107e CFU: 5 Geometria A
2006-07-080724113107 CFU: 5 Geometria A
2006-07-080724113107e CFU: 5 Geometria A
2006-07-080824113107 CFU: 5 Geometria A
2006-07-080824113107e CFU: 5 Geometria A
2006-07-080924113107 CFU: 5 Geometria A
2004-02-07241-038 CFU: 4 Geometria B
2004-02-07241-038e CFU: 4 Geometria B
2006-07-080724114003 CFU: 5 Geometria B
2006-07-080724114003e CFU: 5 Geometria B
2006-07-080824114003 CFU: 4 Geometria B
2006-07-080824114003e CFU: 4 Geometria B
2006-07-080924114003 CFU: 4 Geometria B
2006-07-081024114003 CFU: 4 Geometria B
2006-07-081124114003 CFU: 4 Geometria B
2006-07-080924113107e CFU: 5 Geometry A
2006-07-080924114003e CFU: 4 Geometry B
2006-07-081024114003e CFU: 4 Geometry B
2006-07-081124114003e CFU: 4 Geometry B
2004-01-07241-056e CFU: 5 Heat Transfer Applications
2005-09-140624118230e CFU: 5 Heat Transfer Applications
2006-09-200724118230e CFU: 5 Heat Transfer Applications
2006-09-200824118230e CFU: 5 Heat Transfer Applications
2006-09-200924118230e CFU: 5 Heat transmission application
2006-09-201024118230e CFU: 5 Heat transmission application
2006-09-201124118230e CFU: 5 Heat transmission application
2006-07-080924104141e CFU: 4 Hydraulic and pneumatics
2006-07-081024104141e CFU: 4 Hydraulic and pneumatics
2003-02-10241-031 CFU: 6 Impianti dell'industria alimentare A
2006-07-081124118074a CFU: 9 Impianti meccanici 5
2002-11-28241-027 CFU: 5 Impianti meccanici A
241-027e CFU: 5 Impianti meccanici A
2008-02-090924114591 CFU: 5 Impianti meccanici A
2006-07-081024118074a CFU: 5 Impianti meccanici A
2003-02-10241-025 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2005-06-22241-025e CFU: 9 Impianti meccanici AB
2005-07-130624118074e CFU: 9 Impianti meccanici AB
2005-07-140624118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-080724118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-080724118074e CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-080824118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-080824118074e CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-080924118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-081024118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2006-07-081124118074 CFU: 9 Impianti meccanici AB
2003-01-12241-039 CFU: 5 Impianti termotecnici
2003-12-18241-016e CFU: 10 Industrial Application of Electric Systems + Electronic
2005-07-200624114938e CFU: 10 Industrial Application of Electric Systems + Electronic
2006-07-080724114938e CFU: 10 Industrial Application of Electric Systems + Electronic
2008-02-260824114938e CFU: 10 Industrial Application of Electric Systems + Electronic
2006-07-080924113501e CFU: 5 Industrial plant and equipment safety
2006-07-081024113501e CFU: 5 Industrial plant and equipment safety
2006-07-081124113501e CFU: 5 Industrial plant and equipment safety
2004-07-07241-057e CFU: 5 Lab of mechanics and design of machines
2005-07-130624118083e CFU: 5 Lab of mechanics and design of machines
2005-07-130724118083e CFU: 5 Lab of mechanics and design of machines
2005-07-130824118083e CFU: 5 Lab of mechanics and design of machines
2007-12-200824118088e CFU: 5 Lab of numerical applications
2005-06-22241-058 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
2006-11-010624118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
0724118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
2007-12-200824118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
2007-12-200924118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
2007-12-201024118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
2007-12-201124118088 CFU: 5 Laboratorio di applicazioni numeriche
092411000079 CFU: 5 Laboratorio di costruzione di macchine
102411000079 CFU: 5 Laboratorio di costruzione di macchine
112411000079 CFU: 5 Laboratorio di costruzione di macchine
2008-10-22092411000077 CFU: 5 Laboratorio di fisica tecnica
2008-10-22102411000077 CFU: 5 Laboratorio di fisica tecnica
2008-10-22112411000077 CFU: 5 Laboratorio di fisica tecnica
2005-02-24241-060 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2005-02-24241-060e CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2005-07-130624118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2005-07-130624118084e CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-080724118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-080724118084e CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-080824118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-080824118084e CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-080924118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-081024118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
2006-07-081124118084 CFU: 5 Laboratorio di impianti meccanici
092411000076 CFU: 5 Laboratorio di macchine
102411000076 CFU: 5 Laboratorio di macchine
112411000076 CFU: 5 Laboratorio di macchine
2004-11-02241-055 CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2004-07-27241-055e CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-08-020624118085 CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-08-020624118085e CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-07-080724118085 CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-07-080724118085e CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-07-080824118085 CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
2006-07-080824118085e CFU: 5 Laboratorio di macchine e fisica tecnica
092411000078 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine
102411000078 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine
112411000078 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine
2004-07-07241-057 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine
2005-07-130624118083 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine
2005-07-130724118083 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine
2005-07-130824118083 CFU: 5 Laboratorio di meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine
241-059 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2005-07-210624118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2005-07-210624118086e CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-080724118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-080724118086e CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-080824118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-080824118086e CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-080924118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-081024118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2006-07-081124118086 CFU: 5 Laboratorio di tecnologia meccanica
2008-10-22092411000077e CFU: 5 Laboratory for applied Physics
2008-10-22102411000077e CFU: 5 Laboratory for applied Physics
2008-10-22112411000077e CFU: 5 Laboratory for applied Physics
092411000079e CFU: 5 Laboratory for machine construction
102411000079e CFU: 5 Laboratory for machine construction
112411000079e CFU: 5 Laboratory for machine construction
092411000076e CFU: 5 Laboratory for machinery
102411000076e CFU: 5 Laboratory for machinery
112411000076e CFU: 5 Laboratory for machinery
092411000078e CFU: 5 Laboratory for machinery applied mechanics
102411000078e CFU: 5 Laboratory for machinery applied mechanics
112411000078e CFU: 5 Laboratory for machinery applied mechanics
2006-07-080924118084e CFU: 5 Laboratory for mechanical plant and equipment
2006-07-081024118084e CFU: 5 Laboratory for mechanical plant and equipment
2006-07-081124118084e CFU: 5 Laboratory for mechanical plant and equipment
2006-07-080924118086e CFU: 5 Laboratory for mechanical technology
2006-07-081024118086e CFU: 5 Laboratory for mechanical technology
2006-07-081124118086e CFU: 5 Laboratory for mechanical technology
2007-12-200924118088e CFU: 5 Laboratory for numeric applications
2007-12-201024118088e CFU: 5 Laboratory for numeric applications
2007-12-201124118088e CFU: 5 Laboratory for numeric applications
2006-11-010624118088e CFU: 5 Laboratory of numerical applications
2006-07-08241-058e CFU: 5 Laboratory of numerical applications
0724118088e CFU: 5 Laboratory of numerical applications
2005-04-19241-026 CFU: 5 Macchine A
2008-02-090924118091 CFU: 5 Macchine A
2006-07-081024118075a CFU: 5 Macchine A
2006-07-081124118075a CFU: 5 Macchine A
2005-04-19241-022 CFU: 9 Macchine AB
2005-07-130624118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-080724118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-080824118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-080924118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-081024118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-081124118075 CFU: 9 Macchine AB
2006-07-080924104627e CFU: 9 Machine construction
2006-07-081024104627e CFU: 9 Machine construction
2006-07-081124104627e CFU: 9 Machine construction
2005-08-06241-024e CFU: 9 Machine design
2005-07-130624104627e CFU: 9 Machine design
2006-07-080724104627e CFU: 9 Machine design
2006-07-080824104627e CFU: 9 Machine design
2008-02-090924118091e CFU: 5 Machinery A
2006-07-081024118075ae CFU: 5 Machinery A
2006-07-081124118075ae CFU: 5 Machinery A
2006-07-080924118075e CFU: 9 Machinery AB
2006-07-081024118075e CFU: 9 Machinery AB
2006-07-081124118075e CFU: 9 Machinery AB
2006-07-080924100687e CFU: 9 Machinery applied mechanics
2006-07-081024100687e CFU: 9 Machinery applied mechanics
2006-07-081124100687e CFU: 9 Machinery applied mechanics
112405921e CFU: 4 Machinery project
2005-07-130624113100e CFU: 9 Mathematical Analisys AB
2006-07-080724113124e CFU: 5 Mathematical Analisys D
2008-02-100924113100e CFU: 9 Mathematical analysis AB
2005-08-04241-001e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2006-07-080724113100e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2006-07-080824113100e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2008-10-220924113108e CFU: 5 Mathematical analysis C
2005-06-22241-005e CFU: 5 Mathematical Analysis C
2006-07-080724113108e CFU: 5 Mathematical Analysis C
2008-02-200824113108e CFU: 5 Mathematical Analysis C
2006-07-080924113124e CFU: 5 Mathematical analysis D
2004-02-07241-034e CFU: 5 Mathematical Analysis D
2006-07-080824113124e CFU: 5 Mathematical Analysis D
2003-12-03241-023 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2005-07-130624100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2006-07-080724100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2006-07-080824100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2006-07-080924100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2006-07-081024100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2006-07-081124100687 CFU: 9 Meccanica applicata alle macchine
2003-01-12241-040 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2005-07-130624118028 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2006-07-080724118028 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2006-07-080824118028 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2006-07-080924118028 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2006-07-081024118028 CFU: 4 Meccanica degli azionamenti
2004-06-07241-012 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
241-012e CFU: 5 Meccanica dei fluidi
0624104294e CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2005-07-140624104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2006-07-080724104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2007-07-080724104294e CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2006-07-080824104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2007-07-080824104294e CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2006-07-080924104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2006-07-081024104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2006-07-081124104294 CFU: 5 Meccanica dei fluidi
2003-01-30241-041 CFU: 5 Meccanica dei robot
2003-07-02241-042 CFU: 5 Meccanica delle vibrazioni A
2003-07-02241-042b CFU: 4 Meccanica delle vibrazioni B
2004-02-07241-013 CFU: 5 Meccanica razionale
241-013e CFU: 5 Meccanica razionale
0624100692e CFU: 5 Meccanica razionale
2005-07-130624100692 CFU: 5 Meccanica razionale
0724100692e CFU: 5 Meccanica razionale
2006-07-080724100692 CFU: 5 Meccanica razionale
0824100692e CFU: 5 Meccanica razionale
2006-07-080824100692 CFU: 5 Meccanica razionale
2006-07-080924100692 CFU: 5 Meccanica razionale
2006-07-081024100692 CFU: 5 Meccanica razionale
2003-01-30241-043 CFU: 4 Meccatronica
2008-02-090924114591e CFU: 5 Mechanical plant and equipment A
2006-07-081024118074ae CFU: 5 Mechanical plant and equipment A
2006-07-081124118074ae CFU: 5 Mechanical plant and equipment A
2006-07-080924118074e CFU: 9 Mechanical plant and equipment AB
2006-07-081024118074e CFU: 9 Mechanical plant and equipment AB
2006-07-081124118074e CFU: 9 Mechanical plant and equipment AB
2006-07-080924101087e CFU: 9 Mechanical technology
2009-07-101024101087e CFU: 9 Mechanical technology
2004-10-21241-044 CFU: 4 Metodo degli elementi finiti nella progettazione meccanica A
2003-07-24241-045 CFU: 5 Motori a combustione interna A
2006-07-080724114899e CFU: 4 New Product Development
2007-12-200824114899e CFU: 4 New Product Development
2004-01-07241-054 CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2004-07-27241-054e CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2005-07-130624104141 CFU: 5 Oleodinamica e pneumatica
2005-07-130624104141e CFU: 5 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-080724104141 CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-080724104141e CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-080824104141 CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-080824104141e CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-080924104141 CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2006-07-081024104141 CFU: 4 Oleodinamica e pneumatica
2005-11-05241-035e CFU: 5 Organic chemistry
2005-07-130624100148e CFU: 5 Organic chemistry
2006-07-080724100148e CFU: 6 Organic chemistry
2006-07-080824100148e CFU: 6 Organic chemistry
2006-07-080924100148e CFU: 6 Organic chemistry
2009-10-051024100148e CFU: 6 Organic chemistry
2009-10-051124100148e CFU: 6 Organic chemistry
2008-03-030924113109e CFU: 9 Physics AB
2006-07-080924113113e CFU: 5 Physics C
2006-07-081024113113e CFU: 5 Physics C
2006-07-080924118077e CFU: 5 Physics D
2004-03-09241-051 CFU: 4 Primo progetto
2005-07-130624115283 CFU: 4 Primo progetto
2006-07-080924115283 CFU: 4 Primo progetto
2006-07-080924115283e CFU: 4 Primo progetto
2006-07-081024115283 CFU: 4 Primo progetto
2006-07-081024115283e CFU: 4 Primo progetto
2005-08-04241-051e CFU: 4 Primo Progetto
2005-07-130624115283e CFU: 4 Primo Progetto
2006-07-080724115283 CFU: 4 Primo Progetto
2006-07-080724115283e CFU: 4 Primo Progetto
2006-07-080824115283 CFU: 4 Primo Progetto
2006-07-080824115283e CFU: 4 Primo Progetto
2008-09-220924114938e CFU: 10 Principles and Applications of Electrical Engineering + Electronics
2011-11-081024114938e CFU: 10 Principles and Applications of Electrical Engineering + Electronics
2007-12-200924114899e CFU: 4 Product design
2007-12-201024114899e CFU: 4 Product design
2007-12-201124114899e CFU: 4 Product design
2003-10-04241-046 CFU: 4 Progettazione di prodotto
2006-07-080724114899 CFU: 4 Progettazione di prodotto
2007-12-200824114899 CFU: 4 Progettazione di prodotto
2007-12-200924114899 CFU: 4 Progettazione di prodotto
2007-12-201024114899 CFU: 4 Progettazione di prodotto
2007-12-201124114899 CFU: 4 Progettazione di prodotto
1124105921 CFU: 4 Progetto di macchine
241-052e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2004-10-21241-052 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
0624118110e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2005-07-130624118110 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
0724118110e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2006-07-080724118110 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
0824118110e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2006-07-080824118110 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
0924118110e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2006-07-080924118110 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
1124118110e CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
2006-07-081124118110 CFU: 8 Progetto e sviluppo di prodotto
0924100692e CFU: 5 Pure mechanics
2010-10-061024100692e CFU: 5 Pure mechanics
2003-02-10241-032 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-080724113501 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-080724113501e CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-080824113501 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-080824113501e CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-080924113501 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-081024113501 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2006-07-081124113501 CFU: 5 Sicurezza degli impianti industriali
2007-09-180924113105e CFU: 5 Technologies of applied chemistry A
2007-09-181024113105e CFU: 5 Technologies of applied chemistry A
2007-09-181124113105be CFU: 4 Technologies of applied chemistry B
2003-02-10241-015 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2005-06-22241-015e CFU: 9 Tecnologia meccanica
2005-07-210624101087 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2005-07-210624101087e CFU: 9 Tecnologia meccanica
2006-07-080724101087 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2006-07-080724101087e CFU: 9 Tecnologia meccanica
2006-07-080824101087 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2006-07-080824101087e CFU: 9 Tecnologia meccanica
2006-07-080924101087 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2009-07-101024101087 CFU: 9 Tecnologia meccanica
2004-01-07241-033 CFU: 5 Tecnologie dell'industria alimentare
2003-07-23241-014 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2005-07-130624113105 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2006-07-080724113105 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2007-09-180824113105 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2007-09-180924113105 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2007-09-181024113105 CFU: 5 Tecnologie di chimica applicata A
2003-07-23241-048 CFU: 4 Tecnologie di chimica applicata B
2007-09-181124113105b CFU: 4 Tecnologie di chimica applicata B
2005-06-06241-049 CFU: 5 Tecnologie generali dei materiali
2005-06-06241-049e CFU: 5 Tecnologie generali dei materiali
2005-07-210624102121e CFU: 5 Tecnologie generali dei materiali
2005-07-210624102121 CFU: 5 Tecnologie generali dei materiali
2003-01-12241-030 CFU: 5 Termofluidodinamica applicata A