CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

2004-06-30238-001 CFU: 9 Analisi matematica AB
2005-07-150623813100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2007-04-040723813100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2007-04-040823813100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2008-02-100923813100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2004-01-10238-005 CFU: 5 Analisi matematica C
2006-07-260723813108 CFU: 5 Analisi matematica C
2008-03-210823813108 CFU: 5 Analisi matematica C
2009-10-210923813108 CFU: 5 Analisi matematica C
2002-07-16238-027 CFU: 5 Analisi matematica D
2006-07-260923813119e CFU: 5 Automatic control A
2006-07-260723813119e CFU: 5 Automatic Control A
2006-07-260823813119e CFU: 5 Automatic Control A
2002-05-07238-025 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l' automazione A
2006-07-260823813129 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l' automazione A
2006-07-260723813129 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l'automazione A
2006-07-260923813129 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l'automazione A
2006-07-261023813129 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l'automazione A
2006-07-261123813129 CFU: 5 Azionamenti elettrici per l'automazione A
2006-07-260723813174e CFU: 10 Basics of Electronics A
2006-07-260823813174e CFU: 10 Basics of Electronics A
2005-06-22238-053e CFU: 10 Basics of Electronics BC
2005-07-200623818228e CFU: 10 Basics of Electronics BC
2006-10-080723818228e CFU: 10 Basics of Electronics BC
2007-10-090823818228e CFU: 10 Basics of Electronics BC
2006-07-260723813116e CFU: 5 Business administration A
2007-08-140823813116e CFU: 5 Business administration A
2007-05-090923817238 CFU: 5 Cad elettronico
2007-05-091023817238 CFU: 5 Cad elettronico
2004-02-07238-047 CFU: 5 CAD elettronico
2005-07-150623817238 CFU: 5 CAD elettronico
2007-05-030723817238 CFU: 5 CAD elettronico
2007-05-090823817238 CFU: 5 CAD elettronico
2004-02-07238-047e CFU: 5 CAD for electronic design
2005-07-150623817238e CFU: 5 CAD for electronic design
2007-05-030723817238e CFU: 5 CAD for electronic design
2007-05-030823817238e CFU: 5 CAD for electronic design
2007-05-030923817238e CFU: 5 Cad tools for electronics
2007-05-031023817238e CFU: 5 Cad tools for electronics
2002-12-09238-038 CFU: 5 Calcolatori elettronici A
0723814577e CFU: 5 Calcolatori elettronici A
2006-07-260723814577 CFU: 5 Calcolatori elettronici A
0823814577e CFU: 5 Calcolatori elettronici A
2006-07-260823814577 CFU: 5 Calcolatori elettronici A
2006-07-260923814577 CFU: 5 Calcolatori elettronici A
2002-09-25238-034 CFU: 5 Calcolo numerico A
2004-01-07238-007e CFU: 8 Chemistry
2005-07-150623813110e CFU: 8 Chemistry
2006-07-260723813110e CFU: 8 Chemistry A
2006-07-260823813110e CFU: 8 Chemistry A
2006-07-260923813110e CFU: 8 Chemistry A
2005-04-02238-007 CFU: 8 Chimica A
2005-07-150623813110 CFU: 8 Chimica A
2006-07-260723813110 CFU: 8 Chimica A
2006-07-260823813110 CFU: 8 Chimica A
2006-07-260923813110 CFU: 8 Chimica A
2008-09-180923814602e CFU: 5 Communication systems A
0923814577e CFU: 5 Computer architecture A
2004-06-29238-019e CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2004-06-29238-019 CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2005-07-150623814578 CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2005-07-150623814578e CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2006-07-260723814578e CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2006-07-260723814578 CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2006-07-260823814578 CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2006-07-260823814578e CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2006-07-260923814578 CFU: 5 Comunicazioni elettriche A
2004-01-07238-016 CFU: 5 Controlli automatici A
2006-07-260723813119 CFU: 5 Controlli automatici A
2006-07-260823813119 CFU: 5 Controlli automatici A
2006-07-260923813119 CFU: 5 Controlli automatici A
2002-11-07238-020 CFU: 5 Controlli digitali
2006-07-260723814579 CFU: 5 Controlli digitali
2006-07-260823814579 CFU: 5 Controlli digitali
2006-07-260923814579 CFU: 5 Controlli digitali
2003-07-29238-031 CFU: 5 Costruzioni elettroniche
2005-07-150623814580 CFU: 5 Costruzioni elettroniche
2006-07-260723814580 CFU: 5 Costruzioni elettroniche A
2006-07-260823814580 CFU: 4 Costruzioni elettroniche A
2008-08-210923823286 CFU: 4 Costruzioni elettroniche A
2008-08-211023823286 CFU: 4 Costruzioni elettroniche A
2008-08-211123823286 CFU: 4 Costruzioni elettroniche A
2006-07-260923814579e CFU: 5 Digital control
2006-07-260723814579e CFU: 5 Digital Control Systems
2006-07-260823814579e CFU: 5 Digital Control Systems
2008-09-180923813115e CFU: 5 Digital Design A
0923813125e CFU: 5 Digital signal processing A
2004-06-29238-055 CFU: 5 Dispositivi programmabili
2004-02-07238-055e CFU: 5 Dispositivi programmabili
2005-07-150623818239 CFU: 5 Dispositivi programmabili
2005-07-150623818239e CFU: 5 Dispositivi programmabili
2006-07-260723818239 CFU: 5 Dispositivi programmabili A
2006-07-260723818239e CFU: 5 Dispositivi programmabili A
2006-07-260823818239 CFU: 4 Dispositivi programmabili A
2006-07-260823818239e CFU: 4 Dispositivi programmabili A
2006-07-260923823287 CFU: 4 Dispositivi programmabili A
2006-07-261023823287 CFU: 4 Dispositivi programmabili A
2006-07-261123823287 CFU: 4 Dispositivi programmabili A
2004-06-30238-048e CFU: 5 DSP Lab
2005-07-150623817242e CFU: 5 DSP Lab
2005-09-190623813116e CFU: 5 Economia ed organizzazione aziendale A
2005-09-190623813116 CFU: 5 Economia ed organizzazione aziendale A
2006-07-260723813116 CFU: 5 Economia ed organizzazione aziendale A
2007-08-140823813116 CFU: 5 Economia ed organizzazione aziendale A
238-013e CFU: 5 Economia ed organizzazione aziendale A
2004-10-20238-013 CFU: 5 Economia e organizzazione aziendale A
2007-08-140923813116 CFU: 5 Economia e organizzazione aziendale A
2010-03-111023813116 CFU: 5 Economia e organizzazione aziendale A
2007-08-140923813116e CFU: 5 Economics and corporate organization A
2010-03-111023813116e CFU: 5 Economics and corporate organization A
2003-05-11238-028 CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
0723813125e CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
2006-07-260723813125 CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
0823813125e CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
2006-07-260823813125 CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
2006-07-260923813125 CFU: 5 Elaborazione numerica dei segnali A
2008-09-180923813129e CFU: 5 Electrical drives A
2008-09-181023813129e CFU: 5 Electrical drives A
2008-09-181123813129e CFU: 5 Electrical drives A
2006-07-260723813129e CFU: 5 Electric drives A
2006-07-260823813129e CFU: 5 Electric drives A
2006-07-260823813114e CFU: 10 Electric science AB
2004-06-30238-011e CFU: 10 Electric Science AB
2005-07-150623813114e CFU: 10 Electric Science AB
2006-07-260723813114e CFU: 10 Electric Science AB
2004-02-07238-024e CFU: 5 Electronic Measurements
2005-07-150623814593e CFU: 5 Electronic Measurements
2006-07-260723814593e CFU: 5 Electronic Measurements A
2007-06-080823814593e CFU: 5 Electronic Measurements A
2004-07-07238-018e CFU: 5 Electronics C
2006-07-260923816177e CFU: 5 Electronic systems
2006-07-261023816177e CFU: 5 Electronic systems
2006-07-261123816177e CFU: 5 Electronic systems
238-056 CFU: 5 Elementi di analisi numerica
2006-07-260723818243 CFU: 5 Elementi di analisi numerica
2006-07-260823818243 CFU: 5 Elementi di analisi numerica
2006-07-260723818243e CFU: 5 Elements of numerical analysis
2006-07-260823818243e CFU: 5 Elements of numerical analysis
2003-01-12238-018 CFU: 5 Elettronica C
2002-04-09238-021 CFU: 5 Elettronica dei sistemi digitali A
2004-06-29238-023 CFU: 5 Elettronica di potenza
2004-06-29238-023e CFU: 5 Elettronica di potenza
2005-07-140623814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2005-07-140623814582e CFU: 5 Elettronica di potenza
2006-07-260723814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2006-07-260723814582e CFU: 5 Elettronica di potenza
2007-06-080823814582e CFU: 5 Elettronica di potenza
2007-11-140823814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2007-11-140923814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2007-11-141023814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2007-11-141123814582 CFU: 5 Elettronica di potenza
2004-06-30238-011 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2005-07-150623813114 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2006-07-260723813114 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2006-07-260823813114 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2008-02-100923813114 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2008-02-101023813114 CFU: 10 Elettrotecnica AB
2002-02-07238-006 CFU: 9 Fisica generale AB
2005-07-140623813109 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-07-260723813109 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-07-260823813109 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-07-260923813109 CFU: 9 Fisica generale AB
2003-07-23238-010 CFU: 5 Fisica generale C
2005-07-150623813113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-260723813113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-260823813113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-260923813113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-07-261023813113 CFU: 5 Fisica generale C
2003-07-23238-039 CFU: 5 Fisica moderna
2006-07-260723813174 CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2006-07-260823813174 CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2006-07-260923813174 CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2006-07-261023813174 CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2004-09-22238-015 CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2005-05-31238-015e CFU: 10 Fondamenti di elettronica A
2005-07-150623813174 CFU: 5 Fondamenti di elettronica A
2005-07-150623813174e CFU: 5 Fondamenti di elettronica A
2005-06-22238-053 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2005-07-200623818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2006-10-080723818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2007-10-090823818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2007-10-090923818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2007-10-091023818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2007-10-091123818228 CFU: 10 Fondamenti di elettronica BC
2006-07-311023818235 CFU: 5 Fondamenti di elettronica C
2006-07-311123818235 CFU: 5 Fondamenti di elettronica C
2003-04-03238-004 CFU: 7 Fondamenti di informatica A
2006-07-260723818582 CFU: 7 Fondamenti di informatica A
2007-05-090823818582 CFU: 7 Fondamenti di informatica A
2007-05-090923818582 CFU: 7 Fondamenti di informatica A
2004-07-19238-009 CFU: 5 Fondamenti di informatica B
2006-07-260723813112 CFU: 5 Fondamenti di informatica B
2006-07-260823813112 CFU: 5 Fondamenti di informatica B
2006-07-260923813112 CFU: 5 Fondamenti di informatica B
2007-08-160823818582e CFU: 7 Fundamental concepts of Informatics A
2007-05-090723818582e CFU: 7 Fundamental concepts of Informatics A
2007-05-090723813112e CFU: 5 Fundamental concepts of Informatics B
2007-08-160823813112e CFU: 5 Fundamental concepts of Informatics B
2006-07-260923814578e CFU: 5 Fundamentals of communication systems A
2008-09-180923818582e CFU: 7 Fundamentals of Computer Engineering A
2008-09-180923813112e CFU: 5 Fundamentals of Computer Engineering B
2006-07-260923813114e CFU: 10 Fundamentals of electrical engineering AB
2006-07-261023813114e CFU: 10 Fundamentals of electrical engineering AB
2008-09-180923813174e CFU: 10 Fundamentals of Electronics A
2008-09-181023813174e CFU: 10 Fundamentals of Electronics A
2008-09-180923818228e CFU: 10 Fundamentals of Electronics BC
2008-09-181023818228e CFU: 10 Fundamentals of Electronics BC
2008-09-181123818228e CFU: 10 Fundamentals of Electronics BC
2006-07-311023818235e CFU: 5 Fundamentals of electronics C
2006-07-311123818235e CFU: 5 Fundamentals of Electronics C
238-006e CFU: 9 General Physics AB
0623813109e CFU: 9 General Physics AB
0723813109e CFU: 9 General Physics AB
2009-10-020823813109e CFU: 9 General Physics AB
2005-11-04238-010e CFU: 5 General Physics C
2005-07-150623813113e CFU: 5 General Physics C
2006-07-260723813113e CFU: 5 General Physics C
2006-07-260823813113e CFU: 5 General Physics C
2003-09-30238-002 CFU: 5 Geometria A
2005-04-18238-002e CFU: 5 Geometria A
2006-07-260723813107 CFU: 5 Geometria A
2006-07-260723813107e CFU: 5 Geometria A
2006-07-260823813107 CFU: 5 Geometria A
2006-07-260823813107e CFU: 5 Geometria A
2006-07-260923813107 CFU: 5 Geometria A
2004-02-07238-040e CFU: 5 Geometria B
2004-02-07238-040 CFU: 5 Geometria B
2006-07-271023814003 CFU: 5 Geometria B
2006-07-260923813107e CFU: 5 Geometry A
2006-07-271023814003e CFU: 5 Geometry B
2005-07-150623814587e CFU: 5 Guided propagation
2006-07-260723814587e CFU: 5 Guided propagation
2006-07-260823814587e CFU: 5 Guided propagation
2008-09-180923823288e CFU: 4 Industrial Electronic Systems A
2008-09-180823813131e CFU: 4 Industrial Electronic Systems A
2008-09-181023823288e CFU: 4 Industrial Electronic Systems A
2008-09-181123823288e CFU: 4 Industrial Electronic Systems A
2002-09-16238-035 CFU: 5 Ingegneria del software A
2008-09-180923814593e CFU: 5 Instrumentation and Measurement Systems A
2008-09-181023814593e CFU: 5 Instrumentation and Measurement Systems A
2008-09-181123814593e CFU: 5 Instrumentation and Measurement Systems A
2004-06-30238-048 CFU: 5 Laboratorio DSP
2005-07-150623817242 CFU: 5 Laboratorio DSP
2006-07-260723813115e CFU: 5 Logic design A
2006-07-260823813115e CFU: 5 Logic design A
2005-06-22238-005e CFU: 5 Mathematical analisys C
2005-01-06238-027e CFU: 5 Mathematical analisys D
2007-08-140823813100e CFU: 9 Mathematical analysis AB
2008-02-100923813100e CFU: 9 Mathematical analysis AB
2004-02-07238-001e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2007-08-140723813100e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2007-08-140623813100e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2007-09-180823813108e CFU: 5 Mathematical analysis C
2007-09-180923813108e CFU: 5 Mathematical analysis C
2007-08-140723813108e CFU: 5 Mathematical Analysis C
2003-06-10238-049 CFU: 5 Misure a microonde
2003-07-18238-024 CFU: 5 Misure elettroniche A
2005-07-150623814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2006-07-260723814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2007-06-080823814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2007-06-080923814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2007-06-081023814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2007-06-081123814593 CFU: 5 Misure elettroniche A
2005-11-04238-039e CFU: 5 Modern Physics
2008-09-180923813120e CFU: 5 Operating Systems A
0923813122e CFU: 5 Operational research A
2008-09-180923823286e CFU: 4 PCB design and system assembly A
2008-09-181023823286e CFU: 4 PCB design and system assembly A
2008-09-181123823286e CFU: 4 PCB design and system assembly A
2009-10-020923813109e CFU: 9 Physics AB
2006-07-260923813113e CFU: 5 Physics C
2006-07-261023813113e CFU: 5 Physics C
2007-06-080923814582e CFU: 5 Power electronics
2007-06-081023814582e CFU: 5 Power electronics
2007-06-081123814582e CFU: 5 Power electronics
2004-02-07238-031e CFU: 5 Printed circuit board design
2005-07-150623814580e CFU: 5 Printed circuit board design
2006-07-260823814580e CFU: 4 Printed circuit board design
2006-07-260723814580e CFU: 5 Printed circuit board design A
2008-09-180923813111e CFU: 5 Probability and Random Variables
2003-01-12238-033 CFU: 5 Progettazione automatica di circuiti elettronici
238-033e CFU: 5 Progettazione automatica di circuiti elettronici
2006-07-260923823287e CFU: 4 Programmable devices A
2006-07-261023823287e CFU: 4 Programmable devices A
2006-07-261123823287e CFU: 4 Programmable devices A
2002-11-07238-022 CFU: 5 Propagazione guidata
2005-07-150623814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2006-07-260723814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2006-07-260823814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2006-07-260923814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2006-07-261023814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2006-07-261123814587 CFU: 5 Propagazione guidata
2003-06-10238-050 CFU: 5 Qualita' e affidabilita' in elettronica
2005-06-20238-050e CFU: 5 Qualita' e affidabilita' in elettronica
2005-07-150623817239 CFU: 5 Qualita' e affidabilita' in elettronica
2005-07-150623817239e CFU: 5 Qualita' e affidabilita' in elettronica
2002-07-22238-041 CFU: 5 Reti di calcolatori A
2003-07-25238-042 CFU: 5 Reti di telecomunicazioni A
2004-01-09238-012 CFU: 5 Reti logiche A
2006-07-260723813115 CFU: 5 Reti logiche A
2006-07-260823813115 CFU: 5 Reti logiche A
2006-07-260923813115 CFU: 5 Reti logiche A
2002-11-07238-036 CFU: 5 Ricerca operativa A
0723813122e CFU: 5 Ricerca operativa A
2006-07-260723813122 CFU: 5 Ricerca operativa A
0823813122e CFU: 5 Ricerca operativa A
2006-07-260823813122 CFU: 5 Ricerca operativa A
2006-07-260923813122 CFU: 5 Ricerca operativa A
2002-10-07238-043 CFU: 5 Robotica industriale A
2008-09-180923813117e CFU: 5 Signals and Systems
2005-07-150623813117e CFU: 5 Signals and systems B
2006-07-260723813117e CFU: 5 Signals and systems B
2006-07-260823813117e CFU: 5 Signals and systems B
2006-07-260723813111e CFU: 5 Signals theory A
2006-07-260823813111e CFU: 5 Signals theory A
2002-07-23238-044 CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
0723814602e CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
2006-07-260723814602 CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
0823814602e CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
2006-07-260823814602 CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
2006-07-260923814602 CFU: 5 Sistemi di telecomunicazione A
2004-09-22238-054 CFU: 5 Sistemi elettronici
2005-06-20238-054e CFU: 5 Sistemi elettronici
2005-07-150623816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2005-07-150623816177e CFU: 5 Sistemi elettronici
2006-07-260723816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2006-07-260723816177e CFU: 5 Sistemi elettronici
2006-07-260823816177e CFU: 5 Sistemi elettronici
2007-08-160823816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2007-08-160923816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2007-08-161023816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2007-08-161123816177 CFU: 5 Sistemi elettronici
2004-08-07238-029 CFU: 5 Sistemi elettronici industriali
2004-08-07238-029e CFU: 5 Sistemi elettronici industriali
2005-07-140623813131 CFU: 5 Sistemi elettronici industriali
2005-07-140623813131e CFU: 5 Sistemi elettronici industriali
2006-12-100823813131 CFU: 4 Sistemi elettronici industriali A
2006-12-100923823288 CFU: 4 Sistemi elettronici industriali A
2010-07-211023823288 CFU: 4 Sistemi elettronici industriali A
2010-07-211123823288 CFU: 4 Sistemi elettronici industriali A
2006-12-100723813131 CFU: 5 Sistemi elettronici industriali A
2006-12-100723813131e CFU: 5 Sistemi elettronici industriali A
2004-07-19238-017 CFU: 5 Sistemi operativi A
2006-07-260723813120 CFU: 5 Sistemi operativi A
2006-07-260723813120e CFU: 5 Sistemi operativi A
2006-07-260823813120e CFU: 5 Sistemi operativi A
2006-07-260823813120 CFU: 5 Sistemi operativi A
2006-07-260923813120 CFU: 5 Sistemi operativi A
2003-03-03238-045 CFU: 5 Strumenti per applicazioni web
2003-06-10238-052 CFU: 5 Telematica A
2002-02-07238-008 CFU: 5 Teoria dei segnali A
2004-02-07238-008e CFU: 5 Teoria dei segnali A
2006-07-260723813111 CFU: 5 Teoria dei segnali A
2006-07-260823813111 CFU: 5 Teoria dei segnali A
2006-07-260923813111 CFU: 5 Teoria dei segnali A
2003-03-09238-014 CFU: 5 Teoria dei segnali B
2005-07-150623813117 CFU: 5 Teoria dei segnali B
2006-07-260723813117 CFU: 5 Teoria dei segnali B
2006-07-260823813117 CFU: 5 Teoria dei segnali B
2006-07-260923813117 CFU: 5 Teoria dei segnali B
2008-09-180923814587e CFU: 5 Transmission Lines and Optical Fibres
2008-09-181023814587e CFU: 5 Transmission Lines and Optical Fibres
2008-09-181123814587e CFU: 5 Transmission Lines and Optical Fibres