CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

2005-05-25237-006e CFU: 9 AB Physics
2006-01-180623713109e CFU: 9 AB Physics
2003-11-12237-035e CFU: 5 Advanced Structural Mechanics
2002-07-24237-001 CFU: 9 Analisi matematica AB
2005-12-070623713100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2006-02-080723713100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2007-06-140823713100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2007-06-140923713100 CFU: 9 Analisi matematica AB
2003-06-26237-008 CFU: 5 Analisi matematica C
2005-12-070623713108 CFU: 5 Analisi matematica C
2006-02-080723713108 CFU: 5 Analisi matematica C
2007-06-140823713108 CFU: 5 Analisi matematica C
2007-06-140923713108 CFU: 5 Analisi matematica C
2007-06-141023713108 CFU: 5 Analisi matematica C
2003-07-23237-027 CFU: 4 Analisi matematica D
2006-02-080723713124 CFU: 5 Analisi matematica D
2007-06-140823713124 CFU: 5 Analisi matematica D
2007-06-140923713124 CFU: 5 Analisi matematica D
2009-08-191023701730e CFU: 5 Applied ecology
2008-03-211023718220e CFU: 5 Applied geology A
2010-10-051123718220e CFU: 5 Applied geology A
2004-01-07237-033e CFU: 5 Applied Geology A
2004-06-29237-010e CFU: 5 Applied Thermodynamics
2005-12-070623716632e CFU: 5 Applied Thermodynamics
237-021e CFU: 5 Architettura tecnica A
2004-09-07237-021 CFU: 5 Architettura tecnica A
0623718279e CFU: 5 Architettura tecnica A
2006-08-030623718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
0723718279e CFU: 5 Architettura tecnica A
2006-02-080723718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
0823718279e CFU: 5 Architettura tecnica A
2007-06-140823718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
2007-06-140923718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
2007-06-141023718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
2007-06-141123718279 CFU: 5 Architettura tecnica A
2004-06-28237-030 CFU: 5 Calcolo automatico delle strutture
2005-05-31237-028e CFU: 5 Calcolo numerico A
2005-06-20237-028 CFU: 4 Calcolo numerico A
2004-06-28237-031 CFU: 5 Cantieri e impianti per infrastrutture
237-029e CFU: 4 Cantieri e sicurezza
0623717249e CFU: 4 Cantieri e sicurezza
0823717249e CFU: 4 Cantieri e sicurezza
2007-06-140823717249 CFU: 4 Cantieri e sicurezza
2007-06-140923717249 CFU: 4 Cantieri e sicurezza
2007-06-141023717249 CFU: 4 Cantieri e sicurezza
2007-06-141123717249 CFU: 4 Cantieri e sicurezza
2004-07-10237-029 CFU: 4 Cantieri e Sicurezza
2005-12-070623717249 CFU: 4 Cantieri e Sicurezza
0723717249e CFU: 4 Cantieri e Sicurezza
2006-11-270723717249 CFU: 4 Cantieri e Sicurezza
2007-06-151023717942 CFU: 5 Cartografia numerica
2003-12-17237-004e CFU: 9 Chemistry
2006-04-260623713103e CFU: 9 Chemistry
2006-02-080723713103e CFU: 9 Chemistry
2007-06-140823713103e CFU: 9 Chemistry
2013-01-210923713103e CFU: 9 Chemistry
2004-06-28237-004 CFU: 9 Chimica
2006-04-260623713103 CFU: 9 Chimica
2006-04-100723713103 CFU: 9 Chimica
2007-09-210823713103 CFU: 9 Chimica
2013-01-210923713103 CFU: 9 Chimica
2004-06-28237-030e CFU: 5 Computer aided structural design
2003-01-10237-017 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2005-12-070623706352 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2006-02-080723706352 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2007-04-100823706352 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2007-04-100923706352 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2010-03-111023706352 CFU: 9 Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
2003-01-10237-022 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2005-11-04237-022e CFU: 5 Costruzioni idrauliche
2005-12-070623700206e CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2005-12-070623700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2006-02-080723700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2006-02-080723700206e CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2007-06-140823700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2007-06-140823700206e CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2007-06-140923700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2009-09-301023700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2009-09-301123700206 CFU: 9 Costruzioni idrauliche
2004-07-21237-009e CFU: 5 C Physics
2005-12-070623713113e CFU: 5 C Physics
2004-06-28237-020e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2005-12-070623701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2006-02-080723701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2007-06-140823701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2007-06-140923701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2007-06-141023701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2007-06-141123701031e CFU: 5 Design and economy of transportation systems
2004-06-28237-002 CFU: 9 Disegno
2005-12-070623713104 CFU: 9 Disegno
2006-02-080723713104 CFU: 9 Disegno
2007-03-080823713104 CFU: 9 Disegno
2007-03-080923713104 CFU: 9 Disegno
2004-06-28237-002e CFU: 9 Drawing
2005-12-070623713104e CFU: 9 Drawing
2006-02-080723713104e CFU: 9 Drawing
2007-03-080823713104e CFU: 9 Drawing
2007-03-080923713104e CFU: 9 Drawing
2009-03-021023701730 CFU: 5 Ecologia applicata
2003-12-17237-013e CFU: 5 Electric circuits
2005-12-070623700275e CFU: 5 Electric circuits
2006-02-080723700275e CFU: 5 Electric circuits
2007-06-140823700275e CFU: 5 Electric circuits
2007-06-140923700275e CFU: 5 Electric circuits
2007-06-141023700275e CFU: 5 Electric circuits
2003-01-14237-013 CFU: 5 Elettrotecnica
2005-12-070623700275 CFU: 5 Elettrotecnica
2006-02-080723700275 CFU: 5 Elettrotecnica
2007-06-140823700275 CFU: 5 Elettrotecnica
2007-06-140923700275 CFU: 5 Elettrotecnica
2007-06-141023700275 CFU: 5 Elettrotecnica
0923713259e CFU: 4 English
2009-08-191023705953e CFU: 5 Environmental health engineering
2003-01-14237-005 CFU: 5 Estimo
2005-12-070623713101 CFU: 5 Estimo
2006-02-080723713101 CFU: 5 Estimo
2007-06-140823713101 CFU: 5 Estimo
2007-06-140923713101 CFU: 5 Estimo
2002-06-19237-006 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-01-180623713109 CFU: 9 Fisica generale AB
2006-02-080723713109 CFU: 9 Fisica generale AB
2007-06-140823713109 CFU: 9 Fisica generale AB
2009-10-130923713109 CFU: 9 Fisica generale AB
2004-07-21237-009 CFU: 5 Fisica generale C
2005-12-070623713113 CFU: 5 Fisica generale C
2006-11-100723713113 CFU: 5 Fisica generale C
2007-07-080823713113 CFU: 5 Fisica generale C
2008-02-100923713113 CFU: 5 Fisica generale C
2009-11-031023713113 CFU: 5 Fisica generale C
2004-06-28237-010 CFU: 5 Fisica tecnica A
2005-12-070623716632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2006-02-080723716632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2007-06-140823716632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2007-06-140923716632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2007-06-141023716632 CFU: 5 Fisica tecnica A
2006-02-080723716632e CFU: 5 Fisica tecnica A (Applied Thermodynamics)
2007-06-140823716632e CFU: 5 Fisica tecnica A (Applied Thermodynamics)
2007-06-140923716632e CFU: 5 Fisica tecnica A (Applied Thermodynamics)
2007-06-141023716632e CFU: 5 Fisica tecnica A (Applied Thermodynamics)
2005-05-16237-007e CFU: 5 Fondamenti di informatica
2005-07-200623705904e CFU: 5 Fondamenti di informatica
2007-06-140823705904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2005-07-200823705904e CFU: 5 Fondamenti di informatica
2007-06-140923705904 CFU: 5 Fondamenti di informatica
2002-06-19237-007 CFU: 5 Fondamenti di Informatica
2005-07-200623705904 CFU: 5 Fondamenti di Informatica
2006-02-080723705904 CFU: 5 Fondamenti di Informatica
2005-07-200723705904e CFU: 5 Fondamenti di Informatica
2005-06-21237-032 CFU: 5 Fondazioni
2006-01-081023705914 CFU: 5 Fotogrammetria
2010-10-051123705914 CFU: 5 Fotogrammetria
2005-06-21237-032e CFU: 5 Foundation Engineering
2008-07-280923705904e CFU: 5 Fundamentals of computer science
2006-02-080723713109e CFU: 9 General Physics AB
2007-06-140823713109e CFU: 9 General Physics AB
2007-06-140923713109e CFU: 9 General Physics AB
2006-11-100723713113e CFU: 5 General Physics C
2007-07-080923713113e CFU: 5 General Physics C
2009-10-051023713113e CFU: 5 General Physics C
2004-01-07237-033 CFU: 5 Geologia applicata A
2008-03-211023718220 CFU: 5 Geologia applicata A
2010-10-051123718220 CFU: 5 Geologia applicata A
2004-07-16237-003 CFU: 9 Geometria
2004-07-16237-003e CFU: 9 Geometria
2005-09-210623713102 CFU: 9 Geometria
2005-09-210623713102e CFU: 9 Geometria
2006-02-080723713102 CFU: 5 Geometria
2006-02-080723713102e CFU: 5 Geometria
2007-06-140823713102 CFU: 5 Geometria
2007-06-140823713102e CFU: 5 Geometria
2007-06-140923713102 CFU: 9 Geometria
2008-07-280923713102e CFU: 9 Geometry
2004-01-07237-018e CFU: 5 Geotechnics
2005-12-070623702007e CFU: 9 Geotechnics
2006-02-080723702007e CFU: 9 Geotechnics AB
2007-06-140823702007e CFU: 9 Geotechnics AB
2007-06-140923702007e CFU: 9 Geotechnics AB
2007-06-141023702007e CFU: 9 Geotechnics AB
2007-06-141123702007e CFU: 9 Geotechnics AB
2004-01-07237-018 CFU: 9 Geotecnica
2005-12-070623702007 CFU: 9 Geotecnica
2006-02-080723702007 CFU: 9 Geotecnica AB
2007-06-140823702007 CFU: 9 Geotecnica AB
2007-06-140923702007 CFU: 9 Geotecnica AB
2007-06-141023702007 CFU: 9 Geotecnica AB
2007-06-141123702007 CFU: 9 Geotecnica AB
2009-08-191023702736e CFU: 5 History of architecture
2008-07-280923700206e CFU: 9 Hydraulic constructions
2009-09-301023700206e CFU: 9 Hydraulic constructions
2009-09-301123700206e CFU: 9 Hydraulic constructions
2007-08-081023707454e CFU: 5 Hydraulic measurements and controls
2004-06-07237-011 CFU: 9 Idraulica AB
237-011e CFU: 9 Idraulica AB
0623718284e CFU: 9 Idraulica AB
2005-12-070623718284 CFU: 9 Idraulica AB
07237182084e CFU: 9 Idraulica AB
2006-02-0807237182084 CFU: 9 Idraulica AB
0823718284 CFU: 9 Idraulica AB
0823718284e CFU: 9 Idraulica AB
2009-03-080923718284 CFU: 9 Idraulica AB
2009-03-080923718284e CFU: 9 Idraulica AB
2009-03-081023718284 CFU: 9 Idraulica AB
2009-03-081023718284e CFU: 9 Idraulica AB
2003-01-10237-034 CFU: 5 Infrastrutture idrauliche
2006-03-081023705953 CFU: 5 Ingegneria sanitaria-ambientale
2004-06-28237-037 CFU: 5 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2005-07-130623718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2006-02-080723718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2007-06-140823718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2007-06-140923718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2010-07-211023718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2010-07-211123718268 CFU: 4 Laboratorio di controlli sui materiali stradali e sperimentazione
2003-01-12237-044 CFU: 5 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2005-07-140623718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2006-02-080723718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2007-06-140823718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2007-06-140923718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2007-06-141023718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2010-10-141123718129 CFU: 4 Laboratorio di misure e controlli idraulici
2004-08-07237-039 CFU: 5 Laboratorio di misure e controlli sulle strutture
2004-06-28237-046 CFU: 5 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2005-07-130623718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2006-02-080723718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2007-06-140823718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2007-06-140923718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2007-06-141023718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2010-06-141123718219 CFU: 4 Laboratorio di progetto e controllo delle strutture
2003-01-10237-040 CFU: 5 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2005-07-130623717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2006-02-080723717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2007-06-140823717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2007-06-140923717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2007-06-141023717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazione e controlli sui materiali per le strutture
2010-10-121123717361 CFU: 4 Laboratorio di sperimentazioni e controlli sui materiali per le strutture
2007-06-141123718268e CFU: 4 Laboratory for control of road materials and experimentation
2010-10-121123717361e CFU: 4 Laboratory for experimentation and controls of structure materials
2010-06-141123718219e CFU: 4 Laboratory for structure design and control
2004-06-28237-037e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2005-07-130623718268e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2006-02-080723718268e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2007-06-140823718268e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2007-06-140923718268e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2007-06-141023718268e CFU: 4 Laboratory of controls on road materials and experimentation
2004-06-28237-046e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2005-07-130623718219e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2006-02-080723718219e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2007-06-140823718219e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2007-06-140923718219e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2007-06-141023718219e CFU: 4 Laboratory of measurements and controls on structures
2003-12-17237-044e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2005-07-140623718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2006-02-080723718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2007-06-140823718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2007-06-140923718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2007-06-141023718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2010-10-141123718129e CFU: 4 Laboratory of Measurements and hydraulic controls
2008-07-280923713259 CFU: 4 Lingua inglese
2008-07-210923713100e CFU: 9 Mathematical analisys AB
2005-12-070623713100e CFU: 9 Mathematical Analisys AB
2006-02-080723713100e CFU: 9 Mathematical Analisys AB
2007-08-080823713100e CFU: 9 Mathematical Analisys AB
2007-06-140823713108e CFU: 5 Mathematical analisys C
2007-06-140923713108e CFU: 5 Mathematical analisys C
2007-06-141023713108e CFU: 5 Mathematical analisys C
2005-01-06237-008e CFU: 5 Mathematical Analisys C
2005-12-070623713108e CFU: 5 Mathematical Analisys C
2006-02-080723713108e CFU: 5 Mathematical Analisys C
2006-02-080723713124e CFU: 5 Mathematical analisys D
2007-06-140823713124e CFU: 5 Mathematical analisys D
2007-06-140923713124e CFU: 5 Mathematical analisys D
2005-06-21237-001e CFU: 9 Mathematical Analysis AB
2005-01-06237-027e CFU: 5 Mathematical Analysis D
2005-02-17237-041 CFU: 5 Meccanica delle rocce
2003-12-16237-012 CFU: 5 Meccanica razionale
2006-02-080723700692 CFU: 5 Meccanica razionale
2007-06-140823700692 CFU: 5 Meccanica razionale
2007-06-140923700692 CFU: 5 Meccanica razionale
2006-07-081023700692 CFU: 5 Meccanica razionale
2007-08-081023707454 CFU: 5 Misure e controlli idraulici
2007-06-151023717942e CFU: 5 Numeric cartography
2008-07-280923717249e CFU: 4 Occupational safety
1023717249e CFU: 4 Occupational safety
1123717249e CFU: 4 Occupational safety
2008-11-201023705914e CFU: 5 Photogrammetry
1123705914e CFU: 5 Photogrammetry
2006-11-100823713113e CFU: 5 Physics C
2004-06-28237-031e CFU: 5 Plant and equipment for infrastructures
2005-04-19237-042 CFU: 5 Protezione idraulica del territorio
2005-04-19237-042e CFU: 5 Protezione idraulica del territorio
2007-08-081023706037 CFU: 5 Protezione idraulica del territorio
2005-06-21237-012e CFU: 5 Rational mechanics
2006-02-080723700692e CFU: 5 Rational mechanics
2007-06-140823700692e CFU: 5 Rational mechanics
2007-06-140923700692e CFU: 5 Rational mechanics
2010-10-061023700692e CFU: 5 Rational mechanics
2005-11-05237-017e CFU: 5 Roads, railways and airports construction
2005-12-070623706352e CFU: 9 Roads, railways and airports construction
2006-02-080723706352e CFU: 9 Roads, railways and airports construction
2007-04-100823706352e CFU: 9 Roads, railways and airports construction
2007-04-100923706352e CFU: 9 Roads, railways and airports construction
2007-04-101023706352e CFU: 9 Roads, railways and airports construction
2004-01-07237-041e CFU: 5 Rock mechanics
2005-11-04237-015e CFU: 5 Science and technology of materials
2006-02-080723705922e CFU: 5 Science and technology of materials
2007-09-180823705922e CFU: 5 Science and technology of materials
2007-09-180923705922e CFU: 5 Science and technology of materials
2007-09-181023705922e CFU: 5 Science and technology of materials
2004-06-29237-014 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2005-12-070623718253 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2006-02-080723718253 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2007-06-140823718253 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2007-06-140923718253 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2007-06-141023718253 CFU: 9 Scienza delle costruzioni AB
2004-06-29237-045 CFU: 5 Scienza delle costruzioni C
2003-07-24237-015 CFU: 5 Scienza e tecnologia dei materiali
2006-02-080723705922 CFU: 5 Scienza e tecnologie dei materiali
2007-09-180823705922 CFU: 5 Scienza e tecnologie dei materiali
2007-09-180923705922 CFU: 5 Scienza e tecnologie dei materiali
2007-09-181023705922 CFU: 5 Scienza e tecnologie dei materiali
2007-08-081023718263e CFU: 5 Slope stability A
2004-01-07237-043e CFU: 5 Stabilita' dei pendii
2004-01-07237-043 CFU: 5 Stabilita' dei pendii
2007-08-081023718263 CFU: 5 Stabilita' dei pendii
2008-02-101023700914 CFU: 5 Statistica
2008-02-101023700914e CFU: 5 Statistics
2006-09-081023702736 CFU: 5 Storia dell'architettura
2004-06-28237-019e CFU: 9 Structural analysis and design
2005-12-070623718195e CFU: 9 Structural analysis and design
2006-02-080723718195e CFU: 9 Structural analysis and design AB
2007-06-140823718195e CFU: 9 Structural analysis and design AB
2007-06-140923718195e CFU: 9 Structural analysis and design AB
2007-06-141023718195e CFU: 9 Structural analysis and design AB
2007-06-141123718195e CFU: 9 Structural analysis and design AB
2004-06-29237-014e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2005-12-070623718253e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2006-02-080723718253e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2007-06-140823718253e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2007-06-140923718253e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2007-06-141023718253e CFU: 9 Structural Mechanics AB
2004-06-29237-045e CFU: 5 Structural Mechanics C
2005-11-180623718213e CFU: 9 Surveying AB
2006-02-080723718213e CFU: 9 Surveying AB
2007-06-140823718213e CFU: 9 Surveying AB
2007-06-140923718213e CFU: 9 Surveying AB
2007-06-141023718213e CFU: 9 Surveying AB
2008-07-280923718279e CFU: 5 Technical architecture A
2008-07-281023718279e CFU: 5 Technical architecture A
1123718279e CFU: 5 Technical architecture A
2004-06-28237-019 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2005-12-070623718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2006-02-080723718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2007-06-140823718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2007-06-140923718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2007-06-141023718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2007-06-141123718195 CFU: 9 Tecnica delle costruzioni AB
2004-06-28237-020 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2005-12-070623701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2006-02-080723701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2007-06-140823701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2007-06-140923701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2007-06-141023701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2007-06-141123701031 CFU: 5 Tecnica ed economia dei trasporti
2007-08-081023701034 CFU: 5 Tecnica urbanistica
2003-09-12237-035 CFU: 5 Teoria delle strutture
2003-01-12237-036 CFU: 5 Teoria e progetto delle costruzioni in cemento armato e in cemento armato precompresso A
2007-08-081023706037e CFU: 5 Territorial hydraulic protection
2003-11-12237-040e CFU: 5 Testing methods for structural materials
2005-07-130623717361e CFU: 4 Testing methods for structural materials
2006-02-080723717361e CFU: 4 Testing methods for structural materials
2007-08-080823717361e CFU: 4 Testing methods for structural materials
2007-08-080923717361e CFU: 4 Testing methods for structural materials
2007-08-081023717361e CFU: 4 Testing methods for structural materials
2003-12-17237-036e CFU: 5 Theory and design of reinforced and prestressed concrete structures
2002-06-19237-016 CFU: 9 Topografia AB
2005-12-070623718213 CFU: 9 Topografia AB
2006-02-080723718213 CFU: 9 Topografia AB
2007-06-140823718213 CFU: 9 Topografia AB
2007-06-140923718213 CFU: 9 Topografia AB
2007-06-141023718213 CFU: 9 Topografia AB
2003-12-17237-016e CFU: 9 Topography
2009-08-191023701034e CFU: 5 Urban planning techniques
2005-09-06237-005e CFU: 5 Valuation
2005-12-070623713101e CFU: 5 Valuation
2006-02-080723713101e CFU: 5 Valuation
2007-06-140823713101e CFU: 5 Valuation
2007-06-140923713101e CFU: 5 Valuation